Меню:
About:

Стань кращим і сам зрозумій, хто ти, перш ніж зустрінеш нову людину та будеш сподіватись, що вона тебе зрозуміє.

Вовк Роман

Друзі:

Броновський Ігор
Сайт АТП-99-1
Вовк Роман (тест)

Правильний CSS!

Моя наукова робота · 12.10.07

Публікації :

2007 р.
1. Броновський І.В., Вовк Р.Б., Юрчишин О.В., Юрчишин В.М. Застосування теорії категорії для формування баз знань при геофізичних методах досліджень нафтогазових об’єктів// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 1(15) 2007.- Івано-Франківськ.- С. 13-18
http://www.nung.edu.ua/pub/nv/2007_15/07bivdno.pdf


2. Броновський І.В., Вовк Р.Б., Лютак І.З. Підхід для розробки програмного забезпечення моніторингу технічного стану газопроводів// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці”.- Івано-Франківськ. – 16-20 квітня 2007 р.- 2 C.

2009 р.
3. Вовк Р.Б., Криль Л.Р., Королик В.М. Дослідження структури зворотного зв’язку тьюторної системи на основі обмежень // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы XIII Международного молодежного форума (30 марта – 1 апреля 2009 г., Харьков). – Х..: ХНУРЭ., 2009. – ч.2 – C. 167.


4. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Інтелектуальна тьютора система на основі бази знань обмежень з мітками // Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009. – 14-16 травня 2009. – м. Львів. – C. 45-48.


5. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Формалізація сумарної моделі студента в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2009., том 2., – с. 242 – 248 .
http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtm/2009-2-t.htm


6. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Формалізоване представлення моделі тьюторної системи на основі концепції задоволення обмежень // Матеріали IX міжнародної конференції “ Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2009”, – м. Київ, 19-22 травня 2009. – С. 48 – 54.


7. Вовк Р.Б. Модель навчальної системи на основі підходу задоволення обмежень// Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції (26-30 травня 2009р., Київ).- К..: НТУУ “КПІ”, 2009. – C. 276.


8. Вовк Р.Б. Аналіз формальних методів вирішення навчальних проблем в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” . – 8-9 жовтня 2009. – м. Львів. – С. 56-57.

2010 р.
9. V.D. Melnyk, R.B. Vovk, M.M. Demchyna Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control // Proceedings of the X International Conference TCSET’2010. – Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-27, 2010, Р. 287


10. Вовк Р.Б. Реалізація інтерфейсних елементів інтелектуальної тьюторної системи на основі обмежень // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського 2010., Вип. 1/2010 (60) частина 1., с. 39 – 43.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2010_1_1/zmist.htm


11. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Побудова моделі об’єкта навчання в тьюторній системі // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС’2010). – 21 – 25 червня 2010. – м. Київ. – С. 192-194.


12. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Представлення даних та знань предметної області для тьюторної системи на основі обмежень// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2010., Вип. 2/2010, – с 7 – 10.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchdtu/2010_2/index.html


13. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Засоби підвищення результативності зворотного зв’язку в тьюторній системі // Матеріали сьомої міжнародної конференції “Інтернет-освіта-наука-2010” (ІОН-2010). – 28 вересня – 3 жовтня 2010. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – С. 161 – 163.


14. Вовк Р. Контроль станів технологічного процесу буріння на основі теорії задоволення обмежень / Роман Вовк, Василь Шекета, Василь Процюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 3 (25) – С. 138 – 144.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvif/2010_3/zmist.htm


15. Вовк Р.Б., Структурна реалізація інтелектуальної тьюторної системи на основі обмежень // Матеріали VIІІ міжнародної конференції – МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ (MPZIS-2010).– 10 – 12 листопада 2010.– м. Дніпропетровськ.- С. 51-52.

2011р.
16. Вовк Р.Б. Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах / Р.Б. Вовк, В.Р. Процюк, В.І. Шекета // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. – С. 189 – 199.
http://lp.edu.ua


17. Вовк Р.Б. Моделювання структури та функціональності технологічних проблем на основі обмежень // Науково-технічний журнал “Математичні машини та системи”. – 2011. – № 2. – С. 153 – 161.
http://www.immsp.kiev.ua/publications/


18. Вовк Р.Б. Аналіз нештатних ситуацій процесу буріння на основі фізичних параметрів в формі технологічних обмежень / Р.Б.Вовк, Л.О.Бойчук, М.М.Демчина, Д.Р.Дзиндра // «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання»: зб.наук.праць по матеріалам 3-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м.Івано-Франківськ, 29-30 листопада 2011 р. – Івано-Франківськ.– С. 41-42.


19. Вовк Р.Б. Структуризація технологічних обмежень при вимірюванні фізичних параметрів процесу буріння / Р.Б.Вовк, Л.О.Бойчук, В.М.Юрчишин М.М.Демчина // «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання»: матеріали 6-ої міжнар. наук.-техн. конф. і виставки, м.Івано-Франківськ, 29 листопада – 2 грудня 2011р.– Івано-Франківськ. – С. 263-267.


20. Вовк Р.Б. Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень / Р.Б.Вовк, Г.Я.Процюк // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. – № 36 (Т.2). – С. 130 – 138.


21. Вовк Р.Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2011. – № 3 (16). – С. 108 – 120.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3021p.pdf2012р.
22. Вовк Р.Б. Інтелектуальна навчальна система запобігання нештатних аварійних ситуацій в процесі буріння/ Р.Б.Вовк, В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовка фахівців нафтогазової галузі»: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м.Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012 р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 76-79.


23. Вовк Р.Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета, В.Д. Мельник // Науково-технічний журнал “Методи і прилади контролю якості”. – 2012. – № 29. – С. 119 – 129.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3106p.pdf2013р.
24. Вовк Р. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Роман Вовк, Віталій Мельник, Лідія Гобир // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2013. – № 1 (34) – С. 73 – 81.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3269p.pdf


25. Демчина М.М. Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин / М.М. Демчина, В.І. Шекета, Р.Б. Вовк // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2013. – № 1 (19). – С. 26 – 37.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3306p.pdf


26. Вовк Р.Б. Інтелектуальний метод контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.М. Юрчишин, В.І. Шекета, І.Р. Михайлюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 183 – 185.


27. Глеб Х.Я., Бойчук Х.Я., Вовк Р.Б. Роль інформаційних технологій при визначенні якості знань студентів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 108 – 111.


28. Маслій Г.В., Пахольчук М.І., Вовк Р.Б. Системний аналіз взаємодії групи користувачів соціальної мережі в процесі навчання // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції – Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013).– 20 – 22 листопада 2013.– м. Дніпропетровськ.- С. 157-158.


29. Вовк Р.Б. Формалізація та дослідження простору технологічних проблем буріння на основі оціночних функцій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Технічні науки. – 2013. – № 4 (67). – 2013. – С. 94 – 101.2014р.
30. Вовк Р.Б. Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 1 (84), С. 76 – 82.


31. Вовк Р.Б. Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2014., Вип. 1/2014, – С. 91 – 97.


32. Дрогобицький Б.І., Вовк Р.Б. Застосування методів математичної логіки при визначенні якості програмного забезпечення // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Информационные интелектуальные системы”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.6 – С. 176 – 177.


33. Прокоп’як Р.Р., Вовк Р.Б. Розробка стратегії забезпечення безпеки особистих даних користувачів смартфонів // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Перспективы развития телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.4 – С. 132 – 133.


34. Ворона О.А., Вовк Р.Б. Розробка концепції функціонування інтелектуального автономного тьютора // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 56 – 58. – ISBN 978-617-7041-83-3


35. Шлиян Т.Р., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму адаптації психофізіологічних особливостей студентів в умовах комп’ютеризованого навчання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 76 – 77. – ISBN 978-617-7041-83-32015р.
36. Вовк Р.Б. Методика реалізації контролю рішень технологічних проблем процесу буріння в інтелектуальній системі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2 (91), с. 47 – 55.


37. Вовк Р.Б., Шекета В.І., Бестильний М.Я., Гобир Л.М. Формальне представлення моделі об’єкта підтримки прийняття рішень в інтелектуальній системі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 186 – 187.


38. Колесник А.О., Вовк Р.Б. Аналіз проблем та перспектив інформатизації вищої освіти // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 137 – 138.


39. Зорін В.О., Ферій Т.Ю., Вовк Р.Б. Представлення концепції побудови інтерактивної навчальної системи ”DRILLER” // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 170 – 171.


40. Ямнюк Т.І., Вовк Р.Б. Розробка методології побудови соціальної мережі як засобу навчання // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 175 – 176.


41. Чернецький В.М., Вовк Р.Б., Заячук Я.І. Визначення переваг і недоліків віртуальних навчальних середовищ і їхня роль в освітньому процесі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 172 – 173.


42. Духович Д.М., Вовк Р.Б. Перспективи впровадження засобів віртуальної реальності в навчальному процесі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 65 – 67. – ISBN 978-966-916-028-7


43. Кудярський І.С., Вовк Р.Б. Мережеві атаки в інтернет середовищі та методи боротьби з ними // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 72 – 75. – ISBN 978-966-916-028-7


44. Лук’янов Д.О., Зьола І.П., Вовк Р.Б. Розробка веб-базованої системи тестування знань «Takethetest» // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 76 – 78. – ISBN 978-966-916-028-7


45. Нестерик Р.Р., Вовк Р.Б. Дослідження переваг використання стеганографічних методів захисту інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 86 – 88. – ISBN 978-966-916-028-7


46. Федишин А.Г., Вовк Р.Б. Перспективи використання програмних сервісів від Microsoft в навчальних цілях // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 96 – 98. – ISBN 978-966-916-028-7


47. Бабала В.І., Крижанівський М.В., Вовк Р.Б. Концепція побудови сучасної інтерактивної електронної бібліотеки з елементами соціальної мережі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 15 – 17. – ISBN 978-966-916-051-5


48. Кучмійов І.В., Вовк Р.Б. Перспективи застосування технології Semantic Web для пошуку інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 36 – 39. – ISBN 978-966-916-051-5


49. Ляшеник В.В., Молотов А.Р., Вовк Р.Б. Розробка концепції проектування web-орієнтованих систем // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 42 – 45. – ISBN 978-966-916-051-5


50. Петранюк О.В., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму популяризації web-ресурсів на основі SEO-оптимізації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 54 – 56. – ISBN 978-966-916-051-5


51. Сорокін В.А, Дзьон В.М., Вовк Р.Б. Проектування електронної системи автоматизованого обліку пацієнтів у медичних закладах // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 63 – 66. – ISBN 978-966-916-051-5


52. Хамурда А.В., Кінаш Ю.О., Вовк Р.Б. Реалізація програмної системи університету “Єдине інформаційне ядро” // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 77 – 80. – ISBN 978-966-916-051-5


53. Цап Т.С., Мельник Р.О., Вовк Р.Б. Основні аспекти краху проектів розробки програмного забезпечення // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 80 – 82. – ISBN 978-966-916-051-5


54. Лунів О.В., Вовк Р.Б. Застосування нейронних мереж для розпізнавання образів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 39 – 41. – ISBN 978-966-916-051-52016р.
55. Sheketa V.I. The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation / V.I. Sheketa, M.M. Demchyna, R.B. Vovk, Y.L. Romanyshyn // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016 ): the XIII International Theoretical and Practical Conference. – Lviv-Slavske (Ukraine), 23-26th february, Lviv, 2016. – IEEE Conference Publications. – P. 476-479.


56. Бендус П. М. Концепція створення та налаштування контекстної реклами засобами Google Adwords [Текст] / П. М. Бендус; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – C. 69 – 72.


57. Гавриляк Д. Р. Розпізнавання образів за допомогою згорткових нейронних мереж [Текст] / Д. Р. Гавриляк, Н. В. Якимів; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 72 – 75.


58. Пулик М. І. Аналіз та усунення ризиків при управлінні проектами розробки програмного забезпечення [Текст] / М. І. Пулик, Т. П. Петросаняк; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 106.


59. Свянтко І. В. Побудова моделі віртуальної спільноти з використанням соціальних мереж [Текст] / І. В. Свянтко, Р. З. Шекета; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 115 – 117.


60. Дідух Ю. В. Аналіз основних недоліків та ризиків при користуванні соціальними мережами [Текст] / Ю. В. Дідух; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 10 – 12.


61. Савич Ю.О. Аналіз методів криптографічного захисту інформації / О.А. Савич, Р.Б. Вовк, М.С.Пасєка // VIII Всеукраїнська науково практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Інформаційні технології безпека та зв’язок». – м. Дніпро – 24 листопада 2016р. – С. 6 – 7


62. Дмитренок С. О. Системний аналіз та порівняльна характеристика операційних систем IOS 10 та Android 7.0 / С.О. Дмитренок, М.А. Воротняк, Р.Б. Вовк // XIV міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS – 2016) . – м. Дніпро – 16-18 листопада 2016р. – С. 62 – 63.


63. Пуш М.В. Використання хмарного сервісу Google Drive для покращення підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій / М.В. Пуш, Д.В. Фролов, Р.Б. Вовк // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: проблеми і перспективи». – м. Київ.: МЦНД. – 15 – 16 жовтня 2016 р. – С. 64 – 66 .


64. Сапарта І.І. Аналіз інтегрованих середовищ розробки програмного забезпечення мовою JAVA / І.І. Сапарта, В.Ю. Тимків, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 64 – 66.


65. Головчак В. В. Використання системи управління проектами TRELLO для проектування невеликих проектів / В.В. Головчак, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 97 – 99.


66. Вовк Ю.В. Принцип роботи «Розумного дому» / Ю.В. Вовк, П.В. Стефюк, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 179 – 182.


67. Гаврилко Ю. В. Опис алгоритму шифрування і дешифрування зображень на основі методу ДНК та гіперхаотичної системи рівнянь Росслера [Текст] / Ю. В. Гаврилко, Р. Б. Вовк // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 83 – 86.


68. Даниляк В. І. Опис та класифікація основних мережевих атак та методів захисту від них [Текст] / В. І. Даниляк, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 86 – 88.


69. Журава І. В. Аналіз основних причин та факторів краху проектів по розробці програмного забезпечення [Текст] / І. В. Журава, С. Р. Овчарук, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 90-92.


70. Рєзнік Д. В. Основні способи оптимізації роботи бази даних [Текст] / Д. В. Рєзнік, Р. Т. Космірак, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 105.


71. Пулик М.І. Визначення переваг та недоліків дактилоскопічного методу аутентифікації в інформаційних системах [Текст] / М. І. Пулик, Ю.О. Савич, наук. керів. Вовк Р.Б. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукова думка інформаційного століття» (м. Дніпро, 19 червня 2016 р.). — Дніпро : ГО «Європейська наукова платформа», 2016. – С. 100 – 103.2017р.
72. Вовк Р.Б. Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень: монографія / Р.Б. Вовк, О.Ф. Козак, В.І. Шекета, В.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 – 208c. ISBN 978-966-694-278-7.


73. Городівський М.Л., Краєцький В.М., Вовк Р.Б. Використання біометричних ознак для авторизації користувачів // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2017). – 10 – 13 жовтня 2017. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С. 28 – 30.2018р.
74. Вовк Р.Б., Чесановський М.С., Потеряйло Л.О. Формалізація представлення технологічних проблем в інтелектуальній системі підтримки прийняття рішень // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 46 – 47.


75. Вовк Р.Б., Кудярський І.С. Програмна автоматизація процесу формування інженерії вимог для освітніх потреб // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 98 – 99.


76. Бабала В.І., Вовк Р.Б. Концепція побудови автоматизованої системи відслідковування зайнятості людських ресурсів при розробці програмного забезпечення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 79 – 80.


77. Бендус П. М. Концепція побудови програмного продукту для автоматичного генерування документів / П. М. Бендус, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 37 – 39.


78. Депутат А. Б. Розробка архітектури програмного забезпечення автоматичної генерації документів / А. Б. Депутат, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 45 – 47.


79. Гобир Л.М. Ймовірна оцінка результатів інтерпретації даних та параметрів геофізичних досліджень / Л.М. Гобир, Р.Б. Вовк, Потеряйло Л.О., Шекета В.І. // Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. – Інформаційні технології. – 2018. – № 3 (68) 2018. – м.Івано-Франківск: ІФНТУНГ. – С. 46 – 59.2019р.
80. Sheketa V.I. Intelligent decisions support by oil&gas wells drilling / Sheketa V.I., Vovk R.B., Pikh V.Y., Romanyshyn Y.L., Pasyeka M.S.– ISDMCI’2019.– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту».– с. Залізний Порт– Херсон: 21 – 25 травня 2019. –С. 210 – 211.Наука є кращий сучасний спосіб задоволення цікавості окремих осіб за рахунок держави

Навчання без роздумів непотрібне, але й роздуми без навчання є небезпечними.

Читати далі »


Check PageRank

Copyright © http://Wolf.if.ua All rights reserved.