Меню:
About:

Стань кращим і сам зрозумій, хто ти, перш ніж зустрінеш нову людину та будеш сподіватись, що вона тебе зрозуміє.

Вовк Роман

Друзі:

Броновський Ігор
Сайт АТП-99-1
Вовк Роман (тест)

Правильний CSS!

Про мене · 26.11.07Іноді краще знати, ніж здогадуватися – бо здогадки можуть бути набагато гіршими …

Народився 20 січня 1980 року. В 1995 році закінчив 9-й клас загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

З 1995 по 1999 рік навчався в коледжі електронних приладів при ІФДТУНГ за спеціальністю “Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки”, де отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

У 1999 році поступив в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на спеціальність “Автоматизація технологічних процесів і моніторингу в екології”, який закінчив в 2004 році отримавши кваліфікацію – інженер з автоматизації за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

З 2005 почав працювати на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) на посаді інженера другої категорії.

В 2006 році на кафедрі ПЗАС Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу отримав посаду інженера першої категорії, асистента за сумісництвом та секретаря державної екзаменаційної комісії.

З 7 грудня 2007 року був переведений на посаду завідувача лабораторіями кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

В грудні 2011 року зарахований в аспірантуру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на навчання без відриву від виробництва зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

26 жовтня 2012 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування” на тему “Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин”.

25 січня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

1 вересня 2013 року був переведений на посаду доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

31 жовтня 2014 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

На даний час працюю доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.


Наукові інтереси: дослідження в галузі інтелектуальних систем з використанням концепції представлення та задоволення обмежень (CSP); навчальні тьюторні системи; автоматизовані інтелектуальні системи; системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в процесі буріння нафтових і газових свердловин, менеджмент ведення проектів розробки програмного забезпеченняE-Mail : wolf[at]wolf.if.ua
Site : http://wolf.if.ua/


Читати далі »

Моя наукова робота · 12.10.07

Публікації :

2007 р.
1. Броновський І.В., Вовк Р.Б., Юрчишин О.В., Юрчишин В.М. Застосування теорії категорії для формування баз знань при геофізичних методах досліджень нафтогазових об’єктів// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 1(15) 2007.- Івано-Франківськ.- С. 13-18
http://www.nung.edu.ua/pub/nv/2007_15/07bivdno.pdf


2. Броновський І.В., Вовк Р.Б., Лютак І.З. Підхід для розробки програмного забезпечення моніторингу технічного стану газопроводів// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці”.- Івано-Франківськ. – 16-20 квітня 2007 р.- 2 C.

2009 р.
3. Вовк Р.Б., Криль Л.Р., Королик В.М. Дослідження структури зворотного зв’язку тьюторної системи на основі обмежень // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы XIII Международного молодежного форума (30 марта – 1 апреля 2009 г., Харьков). – Х..: ХНУРЭ., 2009. – ч.2 – C. 167.


4. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Інтелектуальна тьютора система на основі бази знань обмежень з мітками // Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009. – 14-16 травня 2009. – м. Львів. – C. 45-48.


5. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Формалізація сумарної моделі студента в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2009., том 2., – с. 242 – 248 .
http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtm/2009-2-t.htm


6. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Формалізоване представлення моделі тьюторної системи на основі концепції задоволення обмежень // Матеріали IX міжнародної конференції “ Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2009”, – м. Київ, 19-22 травня 2009. – С. 48 – 54.


7. Вовк Р.Б. Модель навчальної системи на основі підходу задоволення обмежень// Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції (26-30 травня 2009р., Київ).- К..: НТУУ “КПІ”, 2009. – C. 276.


8. Вовк Р.Б. Аналіз формальних методів вирішення навчальних проблем в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” . – 8-9 жовтня 2009. – м. Львів. – С. 56-57.

2010 р.
9. V.D. Melnyk, R.B. Vovk, M.M. Demchyna Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control // Proceedings of the X International Conference TCSET’2010. – Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-27, 2010, Р. 287


10. Вовк Р.Б. Реалізація інтерфейсних елементів інтелектуальної тьюторної системи на основі обмежень // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського 2010., Вип. 1/2010 (60) частина 1., с. 39 – 43.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2010_1_1/zmist.htm


11. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Побудова моделі об’єкта навчання в тьюторній системі // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС’2010). – 21 – 25 червня 2010. – м. Київ. – С. 192-194.


12. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Представлення даних та знань предметної області для тьюторної системи на основі обмежень// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2010., Вип. 2/2010, – с 7 – 10.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchdtu/2010_2/index.html


13. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Засоби підвищення результативності зворотного зв’язку в тьюторній системі // Матеріали сьомої міжнародної конференції “Інтернет-освіта-наука-2010” (ІОН-2010). – 28 вересня – 3 жовтня 2010. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – С. 161 – 163.


14. Вовк Р. Контроль станів технологічного процесу буріння на основі теорії задоволення обмежень / Роман Вовк, Василь Шекета, Василь Процюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 3 (25) – С. 138 – 144.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvif/2010_3/zmist.htm


15. Вовк Р.Б., Структурна реалізація інтелектуальної тьюторної системи на основі обмежень // Матеріали VIІІ міжнародної конференції – МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ (MPZIS-2010).– 10 – 12 листопада 2010.– м. Дніпропетровськ.- С. 51-52.

2011р.
16. Вовк Р.Б. Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах / Р.Б. Вовк, В.Р. Процюк, В.І. Шекета // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. – С. 189 – 199.
http://lp.edu.ua


17. Вовк Р.Б. Моделювання структури та функціональності технологічних проблем на основі обмежень // Науково-технічний журнал “Математичні машини та системи”. – 2011. – № 2. – С. 153 – 161.
http://www.immsp.kiev.ua/publications/


18. Вовк Р.Б. Аналіз нештатних ситуацій процесу буріння на основі фізичних параметрів в формі технологічних обмежень / Р.Б.Вовк, Л.О.Бойчук, М.М.Демчина, Д.Р.Дзиндра // «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання»: зб.наук.праць по матеріалам 3-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м.Івано-Франківськ, 29-30 листопада 2011 р. – Івано-Франківськ.– С. 41-42.


19. Вовк Р.Б. Структуризація технологічних обмежень при вимірюванні фізичних параметрів процесу буріння / Р.Б.Вовк, Л.О.Бойчук, В.М.Юрчишин М.М.Демчина // «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання»: матеріали 6-ої міжнар. наук.-техн. конф. і виставки, м.Івано-Франківськ, 29 листопада – 2 грудня 2011р.– Івано-Франківськ. – С. 263-267.


20. Вовк Р.Б. Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень / Р.Б.Вовк, Г.Я.Процюк // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. – № 36 (Т.2). – С. 130 – 138.


21. Вовк Р.Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2011. – № 3 (16). – С. 108 – 120.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3021p.pdf2012р.
22. Вовк Р.Б. Інтелектуальна навчальна система запобігання нештатних аварійних ситуацій в процесі буріння/ Р.Б.Вовк, В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовка фахівців нафтогазової галузі»: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м.Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012 р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 76-79.


23. Вовк Р.Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета, В.Д. Мельник // Науково-технічний журнал “Методи і прилади контролю якості”. – 2012. – № 29. – С. 119 – 129.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3106p.pdf2013р.
24. Вовк Р. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Роман Вовк, Віталій Мельник, Лідія Гобир // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2013. – № 1 (34) – С. 73 – 81.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3269p.pdf


25. Демчина М.М. Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин / М.М. Демчина, В.І. Шекета, Р.Б. Вовк // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2013. – № 1 (19). – С. 26 – 37.
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/3306p.pdf


26. Вовк Р.Б. Інтелектуальний метод контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.М. Юрчишин, В.І. Шекета, І.Р. Михайлюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 183 – 185.


27. Глеб Х.Я., Бойчук Х.Я., Вовк Р.Б. Роль інформаційних технологій при визначенні якості знань студентів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 108 – 111.


28. Маслій Г.В., Пахольчук М.І., Вовк Р.Б. Системний аналіз взаємодії групи користувачів соціальної мережі в процесі навчання // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції – Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013).– 20 – 22 листопада 2013.– м. Дніпропетровськ.- С. 157-158.


29. Вовк Р.Б. Формалізація та дослідження простору технологічних проблем буріння на основі оціночних функцій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Технічні науки. – 2013. – № 4 (67). – 2013. – С. 94 – 101.2014р.
30. Вовк Р.Б. Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 1 (84), С. 76 – 82.


31. Вовк Р.Б. Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2014., Вип. 1/2014, – С. 91 – 97.


32. Дрогобицький Б.І., Вовк Р.Б. Застосування методів математичної логіки при визначенні якості програмного забезпечення // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Информационные интелектуальные системы”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.6 – С. 176 – 177.


33. Прокоп’як Р.Р., Вовк Р.Б. Розробка стратегії забезпечення безпеки особистих даних користувачів смартфонів // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Перспективы развития телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.4 – С. 132 – 133.


34. Ворона О.А., Вовк Р.Б. Розробка концепції функціонування інтелектуального автономного тьютора // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 56 – 58. – ISBN 978-617-7041-83-3


35. Шлиян Т.Р., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму адаптації психофізіологічних особливостей студентів в умовах комп’ютеризованого навчання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 76 – 77. – ISBN 978-617-7041-83-32015р.
36. Вовк Р.Б. Методика реалізації контролю рішень технологічних проблем процесу буріння в інтелектуальній системі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2 (91), с. 47 – 55.


37. Вовк Р.Б., Шекета В.І., Бестильний М.Я., Гобир Л.М. Формальне представлення моделі об’єкта підтримки прийняття рішень в інтелектуальній системі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 186 – 187.


38. Колесник А.О., Вовк Р.Б. Аналіз проблем та перспектив інформатизації вищої освіти // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 137 – 138.


39. Зорін В.О., Ферій Т.Ю., Вовк Р.Б. Представлення концепції побудови інтерактивної навчальної системи ”DRILLER” // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 170 – 171.


40. Ямнюк Т.І., Вовк Р.Б. Розробка методології побудови соціальної мережі як засобу навчання // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 175 – 176.


41. Чернецький В.М., Вовк Р.Б., Заячук Я.І. Визначення переваг і недоліків віртуальних навчальних середовищ і їхня роль в освітньому процесі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 172 – 173.


42. Духович Д.М., Вовк Р.Б. Перспективи впровадження засобів віртуальної реальності в навчальному процесі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 65 – 67. – ISBN 978-966-916-028-7


43. Кудярський І.С., Вовк Р.Б. Мережеві атаки в інтернет середовищі та методи боротьби з ними // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 72 – 75. – ISBN 978-966-916-028-7


44. Лук’янов Д.О., Зьола І.П., Вовк Р.Б. Розробка веб-базованої системи тестування знань «Takethetest» // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 76 – 78. – ISBN 978-966-916-028-7


45. Нестерик Р.Р., Вовк Р.Б. Дослідження переваг використання стеганографічних методів захисту інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 86 – 88. – ISBN 978-966-916-028-7


46. Федишин А.Г., Вовк Р.Б. Перспективи використання програмних сервісів від Microsoft в навчальних цілях // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 96 – 98. – ISBN 978-966-916-028-7


47. Бабала В.І., Крижанівський М.В., Вовк Р.Б. Концепція побудови сучасної інтерактивної електронної бібліотеки з елементами соціальної мережі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 15 – 17. – ISBN 978-966-916-051-5


48. Кучмійов І.В., Вовк Р.Б. Перспективи застосування технології Semantic Web для пошуку інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 36 – 39. – ISBN 978-966-916-051-5


49. Ляшеник В.В., Молотов А.Р., Вовк Р.Б. Розробка концепції проектування web-орієнтованих систем // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 42 – 45. – ISBN 978-966-916-051-5


50. Петранюк О.В., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму популяризації web-ресурсів на основі SEO-оптимізації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 54 – 56. – ISBN 978-966-916-051-5


51. Сорокін В.А, Дзьон В.М., Вовк Р.Б. Проектування електронної системи автоматизованого обліку пацієнтів у медичних закладах // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 63 – 66. – ISBN 978-966-916-051-5


52. Хамурда А.В., Кінаш Ю.О., Вовк Р.Б. Реалізація програмної системи університету “Єдине інформаційне ядро” // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 77 – 80. – ISBN 978-966-916-051-5


53. Цап Т.С., Мельник Р.О., Вовк Р.Б. Основні аспекти краху проектів розробки програмного забезпечення // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 80 – 82. – ISBN 978-966-916-051-5


54. Лунів О.В., Вовк Р.Б. Застосування нейронних мереж для розпізнавання образів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 39 – 41. – ISBN 978-966-916-051-52016р.
55. Sheketa V.I. The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation / V.I. Sheketa, M.M. Demchyna, R.B. Vovk, Y.L. Romanyshyn // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016 ): the XIII International Theoretical and Practical Conference. – Lviv-Slavske (Ukraine), 23-26th february, Lviv, 2016. – IEEE Conference Publications. – P. 476-479.


56. Бендус П. М. Концепція створення та налаштування контекстної реклами засобами Google Adwords [Текст] / П. М. Бендус; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – C. 69 – 72.


57. Гавриляк Д. Р. Розпізнавання образів за допомогою згорткових нейронних мереж [Текст] / Д. Р. Гавриляк, Н. В. Якимів; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 72 – 75.


58. Пулик М. І. Аналіз та усунення ризиків при управлінні проектами розробки програмного забезпечення [Текст] / М. І. Пулик, Т. П. Петросаняк; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 106.


59. Свянтко І. В. Побудова моделі віртуальної спільноти з використанням соціальних мереж [Текст] / І. В. Свянтко, Р. З. Шекета; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 115 – 117.


60. Дідух Ю. В. Аналіз основних недоліків та ризиків при користуванні соціальними мережами [Текст] / Ю. В. Дідух; наук. керів. Вовк Р.Б. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 10 – 12.


61. Савич Ю.О. Аналіз методів криптографічного захисту інформації / О.А. Савич, Р.Б. Вовк, М.С.Пасєка // VIII Всеукраїнська науково практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Інформаційні технології безпека та зв’язок». – м. Дніпро – 24 листопада 2016р. – С. 6 – 7


62. Дмитренок С. О. Системний аналіз та порівняльна характеристика операційних систем IOS 10 та Android 7.0 / С.О. Дмитренок, М.А. Воротняк, Р.Б. Вовк // XIV міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS – 2016) . – м. Дніпро – 16-18 листопада 2016р. – С. 62 – 63.


63. Пуш М.В. Використання хмарного сервісу Google Drive для покращення підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій / М.В. Пуш, Д.В. Фролов, Р.Б. Вовк // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: проблеми і перспективи». – м. Київ.: МЦНД. – 15 – 16 жовтня 2016 р. – С. 64 – 66 .


64. Сапарта І.І. Аналіз інтегрованих середовищ розробки програмного забезпечення мовою JAVA / І.І. Сапарта, В.Ю. Тимків, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 64 – 66.


65. Головчак В. В. Використання системи управління проектами TRELLO для проектування невеликих проектів / В.В. Головчак, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 97 – 99.


66. Вовк Ю.В. Принцип роботи «Розумного дому» / Ю.В. Вовк, П.В. Стефюк, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 179 – 182.


67. Гаврилко Ю. В. Опис алгоритму шифрування і дешифрування зображень на основі методу ДНК та гіперхаотичної системи рівнянь Росслера [Текст] / Ю. В. Гаврилко, Р. Б. Вовк // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 83 – 86.


68. Даниляк В. І. Опис та класифікація основних мережевих атак та методів захисту від них [Текст] / В. І. Даниляк, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 86 – 88.


69. Журава І. В. Аналіз основних причин та факторів краху проектів по розробці програмного забезпечення [Текст] / І. В. Журава, С. Р. Овчарук, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 90-92.


70. Рєзнік Д. В. Основні способи оптимізації роботи бази даних [Текст] / Д. В. Рєзнік, Р. Т. Космірак, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 105.


71. Пулик М.І. Визначення переваг та недоліків дактилоскопічного методу аутентифікації в інформаційних системах [Текст] / М. І. Пулик, Ю.О. Савич, наук. керів. Вовк Р.Б. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукова думка інформаційного століття» (м. Дніпро, 19 червня 2016 р.). — Дніпро : ГО «Європейська наукова платформа», 2016. – С. 100 – 103.2017р.
72. Вовк Р.Б. Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень: монографія / Р.Б. Вовк, О.Ф. Козак, В.І. Шекета, В.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 – 208c. ISBN 978-966-694-278-7.


73. Городівський М.Л., Краєцький В.М., Вовк Р.Б. Використання біометричних ознак для авторизації користувачів // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2017). – 10 – 13 жовтня 2017. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С. 28 – 30.2018р.
74. Вовк Р.Б., Чесановський М.С., Потеряйло Л.О. Формалізація представлення технологічних проблем в інтелектуальній системі підтримки прийняття рішень // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 46 – 47.


75. Вовк Р.Б., Кудярський І.С. Програмна автоматизація процесу формування інженерії вимог для освітніх потреб // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 98 – 99.


76. Бабала В.І., Вовк Р.Б. Концепція побудови автоматизованої системи відслідковування зайнятості людських ресурсів при розробці програмного забезпечення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 79 – 80.


77. Бендус П. М. Концепція побудови програмного продукту для автоматичного генерування документів / П. М. Бендус, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 37 – 39.


78. Депутат А. Б. Розробка архітектури програмного забезпечення автоматичної генерації документів / А. Б. Депутат, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 45 – 47.


79. Гобир Л.М. Ймовірна оцінка результатів інтерпретації даних та параметрів геофізичних досліджень / Л.М. Гобир, Р.Б. Вовк, Потеряйло Л.О., Шекета В.І. // Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. – Інформаційні технології. – 2018. – № 3 (68) 2018. – м.Івано-Франківск: ІФНТУНГ. – С. 46 – 59.2019р.
80. Sheketa V.I. Intelligent decisions support by oil&gas wells drilling / Sheketa V.I., Vovk R.B., Pikh V.Y., Romanyshyn Y.L., Pasyeka M.S.– ISDMCI’2019.– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту».– с. Залізний Порт– Херсон: 21 – 25 травня 2019. –С. 210 – 211.Наука є кращий сучасний спосіб задоволення цікавості окремих осіб за рахунок держави

Навчання без роздумів непотрібне, але й роздуми без навчання є небезпечними.

Читати далі »


Check PageRank

Copyright © http://Wolf.if.ua All rights reserved.